Triển khai lựa chọn nhà thầu cho Dự án hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành NN&PTNT
Thứ 6, ngày 30/11/2018 | 09:17 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dự án hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

Gói thầu Dự án hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng kinh phí hơn 01 tỷ đồng, trong đó: Gói thầu số 01: Lập thiết kế thi công - dự toán; giá trị: 47.270.000 đồng; đồng. Gói thầu số 02: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị; giá trị: 78.738.000 đồng. Gói thầu số 03: Lập HSYC và đánh giá HSĐX; giá trị: 4.400.000đồng. Gói thầu số 04: Lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm, đào tạo và chuyển giao (giai đoạn 1); giá trị : 933.196.000 đồng. 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 01,02, 03: Chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu 04: Chào hàng cạnh tranh thông thường, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu 01:15 ngày; Gói thầu 02: theo thời gian thi công lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 3: 30 ngày; Gói thầu số 04: 12 tháng (bao gồm 03 tháng vận hành thử nghiệm).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  111

Tin đã đưa
Xem theo ngày :