Phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thứ 6, ngày 30/11/2018 | 03:53 PM (GMT +7)
Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức nhân dân về bảo hiểm xã hội, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Bưu điện cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung, gồm: Tăng cường công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn. Mời người dân trong độ tuổi lao động, đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn đến tham dự các hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội do cơ quan Bưu điện tổ chức. Cử cán bộ UBND xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị và tạo điều kiện về cơ sở vật chất (hội trường, âm thanh, an ninh trật tự …) để Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh, các cơ quan liên quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện để góp phần tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra./.

Thùy Dung

Lượt xem:  316

Tin đã đưa
Xem theo ngày :