Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải
Thứ 3, ngày 04/12/2018 | 09:15 AM (GMT +7)
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 công bố danh mục 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.

Trong đó,  lĩnh vực đường bộ có 58 thủ tục hành chính; lĩnh vực đường thủy nội địa có 44 TTHC; lĩnh vực hàng hải 03 thủ tục hành chính và đăng kiểm có 07 thủ tục hành chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải đã được UBND tỉnh công bố trước đây.

UBND tỉnh cũng vừa ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp là 254 TTHC (cấp tỉnh: 179 TTHC, cấp huyện: 33 TTHC và 42 TTHC cấp xã). Bao gồm các lĩnh vực: Luật sư, Tư vấn pháp luật, Công chứng, Giám định Tư pháp, Đấu giá tài sản, Trọng tài thương mại, Quản tài viên, Hòa giải thương mại, Nuôi con nuôi, Quốc tịch, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Bồi thường của Nhà nước, Phổ biến giáo dục pháp luật, Trợ giúp pháp lý, Hòa giải cơ sở… Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh công bố trước đây. 

 

 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  333

Tin đã đưa
Xem theo ngày :