uct
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX
Thứ 5, ngày 06/12/2018 | 10:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX. Cụ thể:

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá IX.

Lĩnh vực đầu tư, xây dựng và giao thông:

Cử tri quan tâm đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết 30 nội dung cụ thể về bố trí, hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường vào các khu tái định cư; hỗ trợ kinh phí làm đường dân sinh vào các khu sản xuất; mở rộng các tuyến đường ĐT; đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cầu, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hệ thống cấp nước sinh hoạt; đầu tư, nâng cấp các Trung tâm y tế huyện; các nội dung nêu trên UBND tỉnh đã chỉ đạo, giải quyết cụ thể như sau: 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị bố trí kinh phí xây dựng tuyến đường vào khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 1 vì hiện nay tuyến đường quá nhỏ.

UBND tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đang làm chủ đầu tư dự án Đường nối khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang, tuyến đường này được quy hoạch mặt cắt 33 m; hiện nay đang triển khai thi công xây dựng, với chiều dài tuyến khoảng 2,12 km, mặt cắt ngang tuyến 7,5m, bề rộng mặt đường 6,5m, bề rộng lề đường 2 bên mỗi bên 0,5m; dự án đã được Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 323 ngày 19/11/2015, tổng mức đầu tư là 34,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

Hiện nay, dự án đã thi công hoàn thành khoảng 1,8 km, còn lại khoảng 300 m đầu tuyến nối với đường Thanh niên ven biển chưa giải phóng xong mặt bằng của 06 hộ dân; Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên và UBND xã Duy Hải đang tiếp tục giải quyết, phấn đấu giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công hoàn thành trong quý I năm 2019. 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường dân sinh vào các khu sản xuất để tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển kinh tế.

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải xây dựng, tham mưu UBND tỉnh Đề án hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng lâm sản, dược liệu tập trung trên địa bàn tỉnh; dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh trong năm 2019. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các địa phương triển khai thực hiện. Đối với những vùng sản xuất nhỏ lẻ, không nằm trong Đề án: UBND tỉnh giao UBND các địa phương chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ nguồn xây dựng nông thôn mới, chương trình giao thông nông thôn hoặc huy động các nguồn hợp pháp khác để đầu tư.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Nông Sơn kết nối với đường Đông Trường Sơn, vì hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, hư hỏng.

Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông, hạng mục cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) đã được Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 223 ngày 18/9/2018; dự kiến tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh gần 128 tỷ đồng, ngân sách huyện 0,6 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng).     Hiện nay, Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) đang lập hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện.

- Cử tri Hội An đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tại xã Tân Hiệp.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Tân Hiệp được đầu tư với tổng mức kinh phí 47 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương,  dự án khởi công từ tháng 8/2016, chủ đầu tư là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, đến nay khối lượng thi công đạt trên 80% và phấn đấu hoàn thành, bàn giao dự án, đưa vào sử dụng vào quý I năm 2019.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị thông tin về điều chỉnh quy hoạch triển khai các dự án khu vực ở vùng Đông Thăng Bình để người dân an tâm sinh sống, sản xuất.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai tổ chức lấy ý kiến và cung cấp đầy đủ bản đồ và các thông tin, tài liệu có liên quan đến đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các tổ chức, cộng đồng dân cư nằm trong phạm vi ranh giới điều chỉnh theo Quyết định số 32 ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 10/8/2018. Cùng tham dự buổi lấy ý kiến có đại diện UBND huyện Thăng Bình, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể các xã và đại diện các thôn, khối phố thuộc các xã vùng Đông Thăng Bình.

UBND huyện Thăng Bình tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai cung cấp các thông tin về điều chỉnh quy hoạch nêu trên đến người dân và cử tri sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến trong tháng 12/2018).

 Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:

Cử tri quan tâm đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết 10 nội dung cụ thể về đẩy mạnh các giải pháp phát triển nông nghiệp; tập trung quy hoạch và phát triển thực hiện tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản; UBND tỉnh đã chỉ đạo, giải quyết cụ thể đối với từng nội dung, trong đó có một số nội dung trọng tâm như sau:

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tỉnh sớm có đề án kế hoạch triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp và cử tri huyện Nam Giang đề nghị tỉnh có cơ chế thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, thu mua dược liệu tại địa phương để nhân dân yên tâm sản xuất.

Tại Hội nghị tổng kết công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tổ chức vào tháng 8/2018, UBND tỉnh tiếp tục xác định tích tụ đất đai là chủ trương lớn, là xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, tuy nhiên việc triển khai thực hiện cần phải nghiên cứu thận trọng, có bước đi phù hợp. 

Trong thời gian chờ ban hành các chính sách mới về đất đai, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động theo dõi, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương sớm hoàn chỉnh các nội dung về tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tham mưu UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chủ trương chính sách để triển khai thực hiện. 

Đồng thời để triển khai thực hiện Nghị định số 57 ngày 17/4/2018 của Chính phủ về Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, hoàn chỉnh Đề án về Cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôntrên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đề án được trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể trong năm 2019.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị có chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với các hộ nuôi tôm ở vùng Đông Thăng Bình, tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng sản xuất.

UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2896 ngày 12/8/2016 và ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 27 ngày 08/12/2016. Yêu cầu UBND huyện Thăng Bình căn cứ quy hoạch được phê duyệt và cơ chế được ban hành nêu trên cùng với tình hình phát triển thủy sản tại địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phù hợp. 

Hiện nay, diện tích quy hoạch nuôi tôm ở vùng Đông huyện Thăng Bình đang được cập nhật, bổ sung vào hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh Quy hoạch đang được Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.     

Sau khi được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ có những giải pháp để chỉ đạo cụ thể việc sắp xếp lại nuôi trồng thủy sản vùng Đông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2030.

Lĩnh vực tài nguyên môi trường, công thương:

Cử tri quan tâm đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết 25 nội dung cụ thể về  kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống và đảm bảo an toàn lưới điện; thông tin về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất…cụ thể một số kiến nghị được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết như sau:

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xả nước thải, khí  thải và tiếng ồn của nhà máy cồn Đại Tân; đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ việc khai thác các mỏ cát trên lưu vực sông Vu Gia.

Nhà máy Ethanol Quảng Nam tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộcdo Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm làm chủ đầu tư, dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại văn bản số 1716 ngày 06/11/2017. 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy, các cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường (xả nước thải, khí thải, tiếng ồn) của nhà máy. Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra và kết quả phân tích mẫu nước thải, khí thải (có thực hiện việc lấy mẫu đột xuất) các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Ngày 02/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra về bảo vệ môi trường tại nhà máy (đến nay vẫn chưa có kết luận). UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan trắc môi trường tại khu vực này và theo dõi kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Đối với việc quản lý khai thác các mỏ cát trên lưu vực sông Vu Gia: 

Để tăng cường công tác quản lý, sắp xếp lại hoạt động này, UBND tỉnh đã có chủ trương không cấp mới và không gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi, sạn tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và thành phố Hội An.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong quý III/2018, các ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra, truy quét và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn;  đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 26 vụ và 26 đối tượng vi phạm, xử phạt 621 triệu đồng, tịch thu toàn bộ máy móc, phương tiện vi phạm. 

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện và thành phố Hội An tiếp tục tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động và việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan trong hoạt động khai thác cát, sỏi của các đơn vị được cấp giấy phép khai thác trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo.

- Cử tri các địa phương đề nghị sớm điều chỉnh bảng giá đất 05 năm 2015 – 2019 để đảm bảo quyền lợi của người dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án.

UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 86 ngày 22/11/2018. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo quy định để ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung để áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2019.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí kinh phí hằng năm hỗ trợ cấp huyện xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp bền vững.

Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, trong đó có hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 06 ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế quản lý, ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và tại Quyết định số 26 ngày 08/12/2016của UBND tỉnh về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nướcthì ngoài định mức chi sự nghiệp môi trường theo quy định, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mỗi cụm công nghiệp 200 triệu đồng/cụm/năm để xử lý về các vấn đề môi trường. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quế Sơn có cụm công nghiệp Quế Cường được đầu tư từ năm 2012, với tổng mức được hỗ trợ 20 tỷ đồng, lũy kế vốn đã cấp đến nay trên 17 tỷ đồng, giai đoạn 2019-2020 ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ trên 2,6 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ cho phát triển cụm công nghiệp.

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hệ thống xử lý nước thải và các hạng mục cần thiết khác tại các cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp bền vững.

Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kéo điện về các thôn, điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Vân, xã Trà Vinh, hiện nay tỷ lệ hộ dân dùng điện lưới quốc gia trên địa bàn 2 xã nêu trên còn thấp dưới 45%.

UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã thống nhất thực hiện đầu tư cấp điện cho 02 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My theo danh mục tại văn bản số 997 ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã triển khai lập dự án đầu tư, thống nhất danh mục đầu tư dự án với UBND huyện Nam Trà My, quy mô đầu tư cấp điện cho 2 xã Trà Vân, Trà Vinh như sau:

- Giai đoạn 1 (2017-2018): Đã triển khai đầu tư, hoàn thành đóng điện vào tháng 08/2018; trong đó xã Trà Vân: cấp điện cho 392 hộ tại 07 khu dân cư thuộc các thôn 1, thôn 2 và thôn 3; Xã Trà Vinh: cấp điện cho 25 hộ tại 01 khu dân cư thuộc thôn 1. 

- Đối với việc triển khai thực hiện giai đoạn 2: Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại buổi làm việc với UBND tỉnh vào ngày 23/10/2018, Công ty đang triển khai thực hiện cấp điện giai đoạn 2 cho 1.901 hộ theo danh mục thống nhất với UBND huyện Nam Trà My, trong đó ưu tiên phấn đấuhoàn thành đóng điện cho xã Trà Vân và xã Trà Vinh trong năm 2019.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lao động – thương binh và xã hội:

Cử tri quan tâm đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết 20 nội dung cụ thể về đầu tư, nâng cấp các cơ sở vật chất giáo dục; đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện; tăng cường bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở; giải quyết các chế độ chính sách cho người có công cách mạng; xem xét, điều chỉnh các thủ tục bình xét hộ nghèo cho phù hợp; ban hành cơ chế chính sách bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết như sau:

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị xem xét về việc cấp phát chế độ cho người có công hằng tháng, trường hợp người già yếu neo đơn không đi lại được thì phối hợp chi trả tại nhà.

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được thực hiện qua hệ thống Bưu điện. Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp chi trả chế độ ưu đãi đến đối tượng. Những trường hợp như thương bệnh binh nặng, Bà mẹ VNAH; người già yếu không đến được địa điểm chi trả để nhận tiền thì Bưu điện có trách nhiệm chi trả trực tiếp tại nhà của đối tượng.

Đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các điểm Bưu điện trên địa bàn triển khai thực hiện theo quy định tại Hợp đồng chi trả trợ cấp chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng yêu cầu.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị kịp thời phân bổ kinh phí để huyện hỗ trợ cho nhân dân trong việc thực hiện đề án quy hoạch, sắp xếp dân cư năm 2018 theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh.

Năm 2018, UBND tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ sắp xếp dân cư cho UBND huyện Nam Trà My 02 đợt với số tiền 22 tỷ đồng.  42 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2018 cho tất cả các huyện miền núi để thực hiện sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh.  Yêu cầu UBND huyện Nam Trà My tiếp thu ý kiến cử tri, khẩn trương tổ chức thực hiện, giải ngân kinh phí đã cấp theo đúng quy định.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tăng cường đội ngũ bác sỹ về các Trạm y tế xã nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Thực hiện Quyết định số 1816 ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”, thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể luân phiên cử bác sĩ về làm việc tại các Trạm y tế từ 2-3 ngày/tuần. 

Hiện nay, trình trạng thiếu bác sĩ tại tất cả các tuyến, đặc biệt là các Trung tâm Y tế tuyến huyện nên chưa bố trí luân phiên bác sĩ về khám, chữa bệnh cho tất cả các Trạm y tế. Hiện tại, toàn ngành có 48 bác sĩ biên chế tại Trạm y tế và có từ 60-80 bác sĩ tăng cường về làm việc tại Trạm y tế từ 2-3 ngày/tuần để khám, chữa bệnh cho người dân. Để khắc phục dần tình trạng nêu trên, Sở Y tế tỉnh đang tổ chức tuyển dụng viên chức có trình độ đại học y, dược trở lên, trong đó có bác sĩ, nhằm bổ sung cho các Trung tâm y tế tuyến huyện và dự kiến nâng số bác sĩ làm việc tại Trạm y tế lên 70% vào năm 2020.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị tỉnh sớm có cơ chế hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là các nhà Gươl và cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị tỉnh cần có cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo tồn, khôi phục bản sắc văn hóa các dân tộc.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025 để trình HĐND tỉnh trong thời gian đến. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ cụ thể theo quy định.

Lĩnh vực pháp chế, nội chính:

Cử tri quan tâm đề nghị tỉnh tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tổ chức thí điểm theo chủ trương sáp nhập, tinh giản biên chế;        Về lĩnh vực này, nổi bật lên một số nội dung cử tri phản ánh như sau:

- Cử tri huyện Hiệp Đức, thị xã Điện Bàn phản ánh:tội phạm ma túy rất manh động và gây ra nhiều bất an cho cộng đồng; đề nghị có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong việc đấu tranh chống loại tội phạm ma túy, sử dụng ma túy và thực hiện có hiệu quả hơn việc cai nghiện..

Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra phức tạp, tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp gia tăng; độ tuổi sử dụng ngày càng trẻ hóa,     thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, có tổ chức, lợi dụng các điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động mua bán, sử dụng ma túy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.884 người nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý 1.658 người), 159/244 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (huyện Hiệp Đức đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 94, trong đó: nghiện ma túy là 33 đối tượng, nghi nghiện ma túy 66 đối tượng; thị xã Điện Bàn có 316 người nghiện ma túy, 286 đối tượng có hồ sơ quản lý). 

Để đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm này, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy,  phát hiện, bắt giữ 97 vụ 151 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 81 vụ, phạt 133 triệu đồng. 

Riêng trên địa bàn huyện Hiệp Đức, đã triệt xóa 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 02 đối tượng; ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 40 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện 07 đối tượng; giáo dục tại xã 13 đối tượng.

Tại thị xã Điện Bàn, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 34 vụ, 40 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng; giáo dục tại xã, phường, thị trấn 19 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 83 đối tượng, phạt 65 triệu đồng.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh, UBND các địa phương tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện các băng, ổ, nhóm hoạt động phạm tội về ma túy để có biện pháp đấu tranh triệt xóa, không để tồn tại, hình thành các điểm nóng về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy;      địa bàn dân cư ở những vùng sâu, vùng xa.     

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.     Phối hợp với các ngành, các cấp, tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý hỗ trợ đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19 ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021; tuyên truyền, huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Cử tri huyện Quế Sơn, Nam Giang phản ánh chủ trương sáp nhập các cơ quan hành chính, tinh giản biên chế là phù hợp nhưng cần phải nghiên cứu xem xét, tổ chức thí điểm tại các huyện đồng bằng, trung du và miền núi trước khi triển khai đồng loạt các địa phương trong tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng các Đề án về:  Sắp xếp, tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm; Sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Đề án hỗ trợ cán bộ thôn nghỉ việc do dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn và cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất và tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn và UBND huyện Nam Giang chỉ đạo thực hiện theo đúng chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thông tin đến cử tri cụ thể các nội dung đã tổ chức triển khai thực hiện.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và trung ương: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền;     đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã tổng hợp báo cáo, kiến nghị và theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết trong thời gian đến.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  219

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.