uct
Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX
Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX
Thứ 6, ngày 07/12/2018 | 09:09 AM (GMT +7)
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đổi mới, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Võ Hồng lần lượt trình bày các dự thảo nghị quyết và đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 41 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019;  Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018 của Chính phủ. Nghị quyết về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố theo khoản 3, Điều 19, Nghị định 92/2009 (bãi bỏ, sửa đổi các nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố của Nghị quyết 30/2011 và Nghị quyết 157/2010 của HĐND tỉnh. Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố nghỉ việc do dôi dư sau khi sáp nhập. Về biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019. Về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết về hỗ trợ cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ chế hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020...

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: “HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh, các ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành, sự năng động, sáng tạo, của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân đã góp phần quan trọng vào những kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. Năm 2019 là năm tạo đà quan trọng, tăng tốc trong thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Thành quả đạt được trong năm 2018 là nền tảng quan trọng, động lực lớn để chúng ta có niềm tin và quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2019. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần vượt khó khăn, thách thức, vươn lên, tạo thêm năng lượng sản xuất mới, góp phần phát triển tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh khá vào năm 2020”.

“Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu, cử tri và dư luận. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng, đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện việc đánh giá tín nhiệm trên tinh thần công tâm, khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất, lối sống của những người được đánh giá. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu nêu cao trách nhiệm, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang nói.

Thùy Dung

Lượt xem:  373

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.