uct
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Thứ 6, ngày 07/12/2018 | 09:58 AM (GMT +7)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung.

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; lồng ghép các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy vào Nghị quyết, Chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy nhằm kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy, không để gia tăng phức tạp so với những năm trước đây; tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh giảm thiểu việc phát sinh mới về người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý nhằm tạo sự chuyển biến thật sự về nhận thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân về hiểm hoạ của ma tuý, nhất là các chất ma túy tổng hợp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý. Thực hiện phương châm “tự phòng, tự quản và tự giáo dục là chính” gắn với việc nâng cao hiệu quả các chương trình, phong trào, cuộc vận động của tỉnh; tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan tiếp tục triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến đường bộ và trên biển; không để hình thành các đường dây hoạt động phạm tội về ma túy qua biên giới, cửa khẩu, cảng và trên biển. Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng để hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường đầu tư trang bị phương tiện chuyên dụng để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Tiếp tục phối hợp rà soát, phát hiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đối với người nghiện ma túy; tăng cường quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma túy ngoài xã hội, người nghiện sau cai và người nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù về địa phương nhằm phòng ngừa các đối tượng phạm tội, tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tổ chức cho người nghiện đăng ký, lựa chọn hình thức cai nghiện theo quy định pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nhằm kiểm soát mức độ nghiện, tình trạng nghiện hiện có, từng bước làm giảm người nghiện và giảm mức độ trọng điểm về ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện tại các xã, phường, thị trấn. Huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy có việc làm ổn định phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy.

Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục sức khỏe cho người tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Phát triển các điểm điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadol. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh áp dụng các mô hình, bài thuốc, phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy mới an toàn, hiệu quả, nhất là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới đã được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, các Hiệp định, Điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên; Biên bản Hội nghị cấp cao giữa 02 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào), Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác thường niên giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Sở An ninh tỉnh Sê Kông.

Đồng thời, giao Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; báo cáo kết quả Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

Thùy Dung

Lượt xem:  196

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.