Quảng trị: Hơn 1.600 tỷ đồng ứng phó với sạt lở, biến đổi khí hậu
Thứ 4, ngày 12/12/2018 | 03:24 PM (GMT +7)
UBND Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, được triển khai tại 9 địa phương tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

Mục tiêu Đề án nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện việc xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung nghiên cứu, điều tra, đánh giá thực trạng; phân tích nguyên nhân, lựa chọn các giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn, từng khu vực đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và bền vững nhằm xử lý triệt để, hiệu quả đối với tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bản tỉnh, qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại và ổn định đời sống nhân dân lâu dài trước tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Một đoạn bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sạt lở.

Một đoạn bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sạt lở.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự thống nhất cao giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý và triển khai thực hiện ứng phó sạt lở bờ sông bờ biển, chủ động lồng ghép công tác ứng phó sạt lở với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, góp phần tăng tính chủ động trong công tác ứng phó thiên tai nói chung và ứng phó sạt lở nói riêng, làm căn cứ để lập kế hoạch thực hiện các nhóm giải pháp công trình, phi công trình, triển khai đầu tư theo thứ tự ưu tiên về mức độ nguy hiểm và cấp bách.

Tạo điều kiện thuận lợi để tranh thu sự quan tâm, kêu gọi hỗ trợ kinh phí từ các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xử lý hiệu quả vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, nhà nước; góp phần thực hiện tốt chủ trương tái cơ cầu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, thích ứng BĐKH và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về chủ dộng ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hàng năm trung bình dọc bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 35ha diện tích đất sản xuất bị cuốn trôi. Tổng điện tích đất sản xuất bị cuốn trôi từ năm 2010 - 2017 khoảng 250ha, tổng chiều dài sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bản toàn tỉnh Quảng Trị hiện nay là 124,59 km. Nhiều khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp và gây mất an toàn đến hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có các tuyến đường giao thông (49,12km), công trình đê điều (74,8km) và nhiều loại công trình khác... 

Hòa An

Lượt xem:  188

Tin đã đưa