Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018-2020
Thứ hai, ngày 17/12/2018 | 03:51 PM (GMT +7)
Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018-2020.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước; thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trồng mới 30 triệu cây xanh.

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn xây dựng và biên tập các ấn phầm tuyên truyền điện tử phát hành trên nền tảng Internet, bao gồm: Hệ thống bộ nhận diện chung, bộ từ khóa, cẩm nang hướng dẫn, công cụ tuyên truyền, báo cáo truyền thông, đồ thị điện tử ... Xây đựng chuyên trang, chuyên mục nhằm cung cấp thông tin nguồn phục vụ công tác tuyên truyên như: www.vietnamxanh.doanthanhnien.vn và fanpage "Vì một Việt Nam xanh", thông điệp "Vì một Việt Nam xanh” của người nổi tiếng... Đồng thời thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ tự động với các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội và các trang có đông người theo dõi như: Fan24h, Yannew, Gocthugian...

Phối hợp với Đài Truyền hỉnh Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam mở các chuyên mục "Vì một Việt Nam xanh”, nội dung phản ánh những hành động xanh và chưa xanh; những hình ảnh của thanh niên và người dân về bảo vệ môi trường; những hình ảnh về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh... Chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyên vê chương trình, tập trung vào đưa tin các hoạt động cấp trung ương và giới thiệu các mô hình hay cách làm hiệu quả cùa các địá phương, đơn vị...

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phát hành và chia sẻ rộng rãi các ấn phẩm tuyên truyền điện tử trên các trang mạng xã hội của các tô chức Đoàn, Hội, Đội và trên trang cá nhân của đoàn viên, hội viên, đông thời sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Lồng ghép các nội dung, bộ nhận diện của chương trình trong các hoạt dộng tập trung của địa phương đơn vị. Tổ chức tuyên truyền trên các sán phẩm báo chí của d(m vù phôi hợp với các cơ quan báo chí địa phương để thực hiện còng tác tuyên truyền. Tổ chức các cuộc thi, sự kiện, các hoạt động tập trung như: đi bộ, đạp xe, chạy, vẽ tranh “Vì một Việt Nam xanh”, các tọa đàm, talk show, chương trình trải nghiệm... Cập nhật thông tin, hình ảnh về trang fanpage của chương trình để tổng hợp xây dựng “đô thị điện tử” của chương trình. Các thông tin được xác định minh chứng cho việc thực hiện các chi tiêu cùa chương trình. Liên hệ mời các cá nhân tiêu biểu do tổ chức Đoàn, Hội khen thưởng, người có uy tín tham gia đãng tải thông tin, tọa đàm, nói chuyện nhằm vận động các tâng lớp nhân dân, người hâm mộ tích cực hưởng ứng chương trình;...

TD

Lượt xem:  118

Tin đã đưa