uct
Đề xuất chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh
Đề xuất chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh
Thứ hai, ngày 24/12/2018 | 08:33 AM (GMT +7)
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Trong đó, Bộ đề xuất chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh. Theo dự thảo, cựu chiến binh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 157/2016/NĐ-CP được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Trường hợp cựu chiến binh đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau (nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc nhóm do ngân sách nhà nước đóng) thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật bảo hiểm y tế.

Đối tượng cựu chiến binh không được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế đang tham gia theo đối tượng khác, có mức hưởng bảo hiểm y tế thấp hơn mức hưởng bảo hiểm y tế của Cựu chiến binh thì được đổi mã quyền lợi để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế của cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 của Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  137

Tin đã đưa
Xem theo ngày :