uct
Dự thảo Thông tư quy định quản lý an toàn đập, hồ thủy điện.
Dự thảo Thông tư quy định quản lý an toàn đập, hồ thủy điện.
Thứ 3, ngày 08/01/2019 | 10:01 AM (GMT +7)
Bộ Công Thương vừa xây dựng xong dự thảo Thông tư Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 năm 10 năm 2010. Để hoàn thiện Thông tư, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thông tư này quy định về quản lý an toàn đập thủy điện có chiều cao từ 05 m trở lên, hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên.

Dự thảo nêu rõ, Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng. Nếu tiến độ xây dựng đập, hồ chứa thủy điện thay đổi so với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công được duyệt và không còn phù hợp với diễn biến khí tượng thủy văn tại thời điểm xây dựng, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm hiệu chỉnh phương án phù hợp với tiến độ, diễn biến khí tượng thủy văn và báo cáo cơ quan phê duyệt phương án biết.

Hằng năm, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, đánh giá phương án ứng phó thiên tai và xử lý theo quy định sau: Nếu phương án còn phù hợp, không cần hiệu chỉnh thì ra quyết định gia hạn thời hạn thực hiện phương án đã được phê duyệt và gửi quyết định gia hạn đến cơ quan nhận phương án theo quy định; Nếu phương án có nội dung không còn phù hợp thì hiệu chỉnh, phê duyệt lại phương án; Việc rà soát, ra quyết định gia hạn thời hạn thực hiện phương án đã được phê duyệt hoặc hiệu chỉnh, phê duyệt lại phương án ứng phó thiên tai phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 4 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 15 tháng 8 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Bên cạnh đó, Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trong thời hạn không quá 01 năm, kể từ ngày có bản đồ ngập lụt vùng hạ du được phê duyệt theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. 

Hằng năm, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, đánh giá phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và xử lý theo quy định sau: Nếu phương án còn phù hợp thì báo cáo cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quyết định gia hạn thời hạn thực hiện phương án đã được phê duyệt; Nếu phương án có nội dung không còn phù hợp thì hiệu chỉnh, trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này; Việc rà soát, đánh giá và xử lý đối với phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải hoàn thiện trước ngày 01 tháng 4 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 01 tháng 8 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ. 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Le Vy

Lượt xem:  309

Tin đã đưa
Xem theo ngày :