Quy chế thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội
Thứ 3, ngày 08/01/2019 | 03:00 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nhận hồ sơ và trả kết quả trên nguyên tắc thực hiện liên thông thủ tục hành chính tập trung, thống nhất, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả; giải quyết kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Đối với quy định thành phần hồ sơ thủ tục đã được công bố trong các quyết định của Bộ LĐTB&XH và cấp có thẩm quyền; về trình tự thời gian, cách thức phối hợp thực hiện đối với 44 thủ tục trên 06 lĩnh vực: “23 thủ tục về Người có công, 5 thủ tục về Dạy nghề, 1 thủ tục về Việc làm, 8 thủ tục về Bảo trợ xã hội, 2 thủ tục về Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, 5 thủ tục về Phòng, chống tệ nạn xã hội” được quy định chi tiết từng bước công việc từ các khâu “Tiếp nhận hồ sơ đến luôn chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân” rất cụ thể, minh bạch góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương cũng như cải cách hành chính nói chung.

UBND tỉnh quy định rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành đơn vị cụ thể trong đó phải đảm bảo quy định: Công khai, niêm yết rõ ràng, tuyên truyền phổ biến nội dung quy chế để cá nhân và tổ chức biết đồng thời phải xử lý đảm bảo đúng thời gian đã phân định; nếu trễ hẹn thì phải có văn bản xin lỗi của “Thủ trưởng đơn vị để xảy ra trễ hẹn”. Song song đó lấy kết quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ trong việc giải quyết TTHC liên thông thuộc lĩnh vực “Lao động, Người có công và xã hội” để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan. Những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy chế này được xem xét, khen thưởng và sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  527

Tin đã đưa
Xem theo ngày :