Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Thứ 4, ngày 09/01/2019 | 02:05 PM (GMT +7)
Sáng nay 9/1, Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị phía điểm cầu Quảng Nam.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự phía điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Năm 2018, công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định của pháp luật về TĐKT tiếp tục được các cấp, ngành nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TĐKT. Hội đồng TĐKT các cấp có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; các thành viên trong Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phòng trào TĐKT tại cơ sở. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ rơi phía sau” đã trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên và kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. 

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng 55.463 trường hợp; trong đó khen thưởng có niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp và khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho 15.320 trường hợp.

Tại hội nghị, một số ngành, địa phương đã nêu ra những kết quả nổi bật đạt được trong công tác TĐKT năm 2018 và chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện các phong trào thi đua tại cơ sở. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn đối với việc thực hiện công tác TĐKT; quy định rõ về thời hạn nộp hồ sơ TĐKT của các doanh nghiệp, xem xét việc khen thưởng các sáng kiến đối với doanh nghiệp; xây dựng, ban hành Luật TĐKT mới, chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách để lựa chọn các tấm gương, điển hình tiên tiến; quan tâm ứng dụng công nghệ quản lý cơ sở dữ liệu về TĐKT…   

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, năm 2018 thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã tạo ra phong trào trên các lĩnh vực, phát triển mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, nhiều phong trào thi đua được các Bộ, ban, ngành, MTTQ, các địa phương tổ chức trên tinh thần đổi mới, đa dạng, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào khâu khó, việc khó đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Các Bộ, ban, ngành, địa phương đã ban hành nhiều Thông tư, Chỉ thị, hướng dẫn tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  1,332

Tin đã đưa
Xem theo ngày :