Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Thứ 3, ngày 15/01/2019 | 04:37 PM (GMT +7)
Thực hiện Chỉ thị số 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, đảm bảo các quy định pháp luật về Lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất và phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu trong công tác bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 theo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”. Động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện “ Tết trồng cây nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ” (19/5/1890-19/5/2019).

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, đoàn thể… và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, tránh phát động hình thức. Từng địa phương, đơn vị cơ sở xây dựng phương án chi tiết, chỉ rõ về địa điểm, diện tích, loài cây trồng phù hợp, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao.

Việc trồng cây được phát động vào thời điểm thích hợp tuỳ theo tình hình thời tiết, thời vụ, đất đai tại các địa phương, tiếp tục lấy ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 hằng năm để làm lễ phát động trồng cây, gây rừng cho toàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5), phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương, tránh thời tiết bão, lũ gây thiệt hại cây trồng.

UBND tỉnh đề nghị sau khi thực hiện “Tết trồng cây” các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Thùy Dung

Lượt xem:  381

Tin đã đưa
Xem theo ngày :