Núi Thành: Tập trung hỗ trợ nâng cấp 8 sản phẩm OCOP
Thứ 5, ngày 28/03/2019 | 02:44 PM (GMT +7)
Sau 1 năm triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, đến nay, Núi Thành đã đạt được kết quả ban đầu đáng ghi nhận.
 

Đóng gói sản phẩm nếp bầu Tam Mỹ - Sản phẩm đăng ký tham gia OCOP

của HTX Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành

Trong năm 2018, Tổ giúp việc Chương trình OCOP huyện đã làm việc với các chủ thể 6 sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020 theo kế hoạch để xác định nội dung các chủ thể cần hỗ trợ nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện sản phẩm theo bộ tiêu chí của sản phẩm. Huyện cũng đã giải ngân 100 triệu đồng hỗ trợ cho sản phẩm nếp bầu Tam Mỹ của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Tam Mỹ Tây.

Công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cũng được chú trọng, trong đó kinh phí huyện hỗ trợ là 76 triệu đồng. Riêng đối với sản phẩm rau câu chỉ vàng của HTX Nông nghiệp Tam Hòa, sau khi được sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Núi Thành đã trực tiếp hướng dẫn chủ thể khắc phục những tồn tại. Đến nay, HTX Nông nghiệp Tam Hòa đã lập thủ tục và chờ các ngành hữu quan góp ý về phương án sản xuất – kinh doanh sản phẩm rau câu chỉ vàng. Còn sản phẩm dầu mè đen Việt được tỉnh quan tâm bổ sung thực hiện thí điểm, huyện Núi Thành đã làm việc với chủ thể sản phẩm, hướng dẫn chấm điểm theo bộ tiêu chí để xác định các nội dung chỉ tiêu còn hạn chế, qua đó nhanh chóng khắc phục tồn tại và đến nay, sản phẩm này đã được tỉnh xếp hạng 3 sao.

Trong thời gian tới, huyện Núi Thành sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình OCOP bằng nhiều hình thức, phương tiện. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn những chủ thể đủ điều kiện thành lập HTX sản xuất sản phẩm OCOP, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình.

Trước mắt, huyện xác định sẽ tập trung nâng cấp 8 sản phẩm thế mạnh là nước mắm Tam Tiến của bà Huỳnh Thị Chung (xã Tam Tiến), dầu mè đen ép sống của ông Nguyễn Minh Thơm (xã Tam Hiệp), rau câu chỉ vàng của HTX Nông nghiệp Tam Hòa, nếp bầu Tam Mỹ của HTX Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Tam Mỹ Tây, nước mắm An Hòa của ông Phạm Đăng Nghĩa (xã Tam Hải), rau an toàn Dream Garden của HTX Sản xuất rau an toàn công nghệ cao Dream Garden (xã Tam Nghĩa), hải sản chế biến của HTX Chế biến thủy hải sản Hải Lâm Phong, HTX Nông – ngư nghiệp Tam Tiến và rượu gạo Bàn Than của ông Phạm Si (xã đảo Tam Hải). Trong năm 2019, huyện Núi Thành tiếp tục tiếp nhận những sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP, phấn đấu đến hết năm nay có 3 sản phẩm đủ điều kiện tham gia thi xếp hạng 3 sao cấp tỉnh trở lên.

 

LC

Lượt xem:  379

Tin đã đưa