Quảng Nam triển khai hệ thống du lịch thông minh
Thứ 5, ngày 04/04/2019 | 08:31 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam nhằm giải quyết và đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp, khách du lịch và nhà quản lý trong hoạt động du lịch.

Thông qua hệ thống du lịch thông minh cũng sẽ tăng tính kết nối, sự tương tác giữa các đối tượng trong hoạt động du lịch, từ đó nắm bắt các xu hướng và đề ra các giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu của hoạt động du lịch trong tình hình hiện nay.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, các nội dung sẽ triển khai, gồm: Thuê hệ thống phần mềm du lịch thông minh; Tổ chức thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, doanh nghiệp lữ hành; thông tin về nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, homestay, địa điểm vui chơi, mua sắm, giải trí, các điểm du lịch, Taxi, ATM, Công an, y tế,... các tin tức, sự kiện, văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào hệ thống du lịch thông minh. Tạo ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động. Tạo fanpage cho cổng thông tin du lịch, tạo CHAT BOT cho hệ thống du lịch thông minh; Liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống du lịch thông minh với các ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi hệ thống du lịch thông minh trên các phương tiện thông tin đại chúng…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng các tính năng chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước. Thực hiện giám sát, đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống du lịch thông minh. Tổ chức tuyên truyền hệ thống du lịch thông minh đến với người dân và doanh nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác triển khai hệ thống du lịch thông minh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thuê hệ thống du lịch thông minh và tổ chức triển khai kế hoạch theo đúng lộ trình, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức thu thập thông tin và cập nhật thông tin vào hệ thống du lịch thông minh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng các tính năng chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng. Kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai hệ thống du lịch thông minh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin tuyên truyền hệ thống du lịch thông minh đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Sở Tài chính thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

LC

Lượt xem:  248

Tin đã đưa