Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực
Thứ 4, ngày 17/04/2019 | 08:46 AM (GMT +7)
Ngày 29/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn về việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và một số vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khoá đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh; hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệc khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữa làm chủ khi tham gia khoá đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu. Việc xác định đại bàn kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữa làm chủ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung đào tạo gồm: Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến với các khóa đào tạo cụ thể như sau: Khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp; Khóa đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu cung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh; Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến cung cấp kiến thức quản trị sản xuất chuyên sâu, huấn luyện thực tiễn tại hiện trường doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, còn có chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình này cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Người lao động hoặc cán bộ quản lý doanh nghiệp được cấp tài khoản để tham gia học tập tại hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng web hoặc di động thông minh.

Ngoài ra còn có chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư cũng nêu rõ, hằng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày 30/6 của năm trước năm kế hoạch để gửi Bộ Tài chính. Căn cứ vào định hướng phát triển, thông báo về dự toán chi ngân sách nhà nước trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2019.

Linh Chi

Lượt xem:  761

Tin đã đưa