Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam
Thứ 6, ngày 03/05/2019 | 03:28 PM (GMT +7)
Ngày 3/5, UBND tỉnh ký quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban; Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên thường trực và 14 ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh.;  giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

Thùy Dung

Lượt xem:  318

Tin đã đưa
Xem theo ngày :