Phê duyệt 94 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã
Thứ 6, ngày 03/05/2019 | 03:57 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh mục gồm 94 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: 18 TTHC; Lĩnh vực giao thông vận tải: 08 TTHC; Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 05 TTHC; Lĩnh vực nội vụ: 15 TTHC; Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 04 TTHC; Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 03 TTHC; Lĩnh vực tư pháp: 35 TTHC; Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 04 TTHC; Lĩnh vực y tế: 02 TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện quyết định này. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công khai danh mục được ban hành kèm theo Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của địa phương (nếu có); đồng thời niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa, tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Thùy Dung

Lượt xem:  811

Tin đã đưa
Xem theo ngày :