Tăng cường gặp măt, đối thoại, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp một cách hiệu quả
Thứ 7, ngày 04/05/2019 | 02:35 PM (GMT +7)
Sáng 3/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019 và công tác chuẩn bị tổ chức công bố chỉ số PCI và DDCI năm 2018.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác cung cấp thông tin và xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, công bố công khai Quy hoạch phân khu các khu công nghiệp được thực hiện tốt. Thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức hiệu quả và đa dạng các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tổ chức tổ chức 3 buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, đã giải quyết kịp thời 20 kiến nghị của 9 doanh nghiệp tham gia.

Đến nay, toàn tỉnh có 3 không gian làm việc chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thành lập (trong đó có 2 không gian làm việc chung tại TP Hội An và 1 không gian làm việc chung tại TP Tam Kỳ) dưới hình thức xã hội hóa, nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất theo quy định tại Đề án 844. Ngoài ra, Sở Công thương đã xây dựng, thành lập chuỗi phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến các thị trường, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về chỉ số PCI năm 2018, tỉnh Quảng Nam đạt số điểm tổng hợp là 65,85 điểm, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố; duy trì 4 năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất nước. Trong 10 chỉ số thành phần trong PCI, Quảng Nam có 5 chỉ số thành phần tăng điểm, 5 chỉ số thành phần giảm điểm. Song nếu xét về thứ hạng thì có 3 chỉ số thành phần tăng hạng và 7 chỉ số thành phần giảm hạng (trong đó có 2 chỉ số thành phần tăng điểm nhưng giảm hạng, 5 chỉ số thành phần giảm điểm, giảm hạng).

Theo đánh giá của các đại biểu dự họp, PCI 2018 của Quảng Nam tuy giữ được vị trí, song phân tích sâu từng chỉ số, thì vẫn có nhiều chỉ số thành phần giảm điểm, giảm hạng; đặc biệt, những dự án đầu tư vướng mắc thời gian dài hiện vẫn chậm được giải quyết, nhất là các dự án khu vực ven biển.

Về chỉ số DDCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi dự thảo Báo cáo đánh giá DDCI 2018 của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đến các Sở, ngành, địa phương để lấy ý kiến góp ý. Đến nay, có 6 đơn vị tham gia ý kiến gửi về Sở và cơ bản các đơn vị đều thống nhất với nội dung dự thảo.

Đánh giá cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI. Tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được của các chỉ số thành phần tăng hạng và tập trung cải thiện các chỉ số bị giảm thứ hạng. Các sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ gắn với các chỉ số thành phần bị giảm điểm và tụt hạng cần tích cực nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Theo dõi, rà soát tình hình các dự án chậm tiến độ cam kết và các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận nghiên cứu đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý theo quy định. 

Đồng chí Trần Văn Tân cũng yêu cầu tăng cường gặp măt, đối thoại doanh nghiệp ở nhiều cấp độ, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp một cách hiệu quả, đồng thời có đánh giá công khai kết quả giải quyết vướng mắc từ các doanh nghiệp.

Về kết quả xếp hạng DDCI năm 2018, đồng chí Trần Văn Tân giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến đầy đủ của các sở, ngành, địa phương; tổng hợp và thẩm định lại kết quả chấm điểm, xếp hạng để tổ chức công bố đảm bảo công khai, minh bạch.

 

LC

Lượt xem:  898

Tin đã đưa