Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019
Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 03:05 PM (GMT +7)
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 28/2/2019 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh được tổ chức trong 2 ngày vào tháng 9/2019 với chủ đề: "Các Dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển".

Các hoạt động bao gồm: Tổ chức đêm văn nghệ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam chào mừng Đại hội; Tổ chức trưng bày hiện vật văn hóa các dân tộc và đấu tranh Cách mạng của đồng bào các dân tộc; Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội ở tỉnh, huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam xây dựng phóng sự tài liệu và bài viết tuyên truyền về Đại hội; Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục tuyên truyền Đại hội trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp chương trình Đại hội trên kênh QRT; Xây dựng đặc san chào mừng Đại hội và kỷ yếu Đại hội để phục vụ tuyên truyền và làm tư liệu lịch sử, truyền thống ở các địa phương.

Thông qua các hoạt động nhằm đánh giá những thành tựu và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách dân tộc trong thời gian đến; Tiếp tục khẳng định và ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc, khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hòa nhập quốc tế; Tôn vinh và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2014 - 2019; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

UBND tỉnh giao Ban dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Đại hội; giúp Ban Chỉ đạo tham mưu các nội dung Đại hội. Tổng hợp nhu cầu dự toán kinh phí tổ chức Đại hội của các Sở ngành, các địa phương phối hợp với Sở tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định; công tác tổ chức Đại hội ở các địa phương và cấp tỉnh báo cáo về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh, UB dân tộc.

Đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội các cấp. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xét duyệt hồ sơ khen thưởng tại Đại hội các DTTS cấp tỉnh và đề xuất trung ương khen thưởng tại Đai hội toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Sở Y Tế chủ trì, chỉ đạo các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết về công tác y tế phục vụ Đại hội các cấp, bao gồm: Thường trực cấp cứu, tổ chức khám chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội các DTTS lần thứ III, đồng thời xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Đại hội các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh giữa 02 ngày Đại hội; các tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ khai mạc Đại hội các DTTTS tỉnh Quảng nam lần thứ III năm 2019.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong tổ chức các hoạt động của Đại hội các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội.

Điện lực Quảng Nam chỉ đạo các chi nhánh điện đảm bảo duy trì thông suốt nguồn điện phục vụ cho tổ chức các hoạt động của Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III.

Tỉnh đoàn Quảng Nam chủ trì xây dựng chương trình của Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh dâng hoa Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Đại biểu dự Đại hội tại buổi lễ khai mạc Đại hội.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan khu vực trung tâm thành phố và các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội, trong suốt thời gian Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Đại biểu và các hoạt động của Đại hội các DTTS lần thứ III năm 2019 của địa phương, đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tải Nội dung Kế hoạch: tại đây

LV

Lượt xem:  597