Triển khai Phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế
Thứ 3, ngày 14/05/2019 | 03:14 PM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành và Ủy ban MTTQVN huyện vừa ban hành Kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa

Việc triển khai phong trào nhằm tạo sự gắn kết, hỗ trợ và thúc đẩy các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành những sáng kiến, ý tưởng mới trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, qua đó từng bước hình thành sáng kiến, ý tưởng mới phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học ở các lĩnh vực trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, phong trào được phát động rộng rãi trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân, động viên hướng dẫn mọi người dân huyện Núi Thành ở trong và ngoài địa phương, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, đoàn viên hội viên phát huy những sáng kiến, ý tưởng mới trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan của hệ thống chính trị: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình…; Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ trong các đơn vị sự nghiệp (cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo khám chữa bệnh…); thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội; thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cộng đồng người Núi Thành ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện yêu cầu việc triển khai phong trào phải đảm bảo đồng bộ, rộng khắp, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên hội viên nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và các đơn vị phát động để khuyến khích tư duy sáng tạo. Đồng thời phải kịp thời động viên, ghi nhận, vinh danh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo; có những sáng kiến ý tưởng mới trong lao động sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập… mang lại hiệu quả thiết thực.

LC

Lượt xem:  193

Tin đã đưa
Xem theo ngày :