Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019
Thứ 3, ngày 14/05/2019 | 03:35 PM (GMT +7)
Ngày 12/4, UBND tỉnh ký quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 do Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng ban; Ông Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực; Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Phó Ban và 13 thành viên.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 28/02/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019; Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

Các Tiểu ban, bao gồm: Tiểu ban Nội dung - Nhân sự; Tiểu ban Tuyên tuyền, Thi đua và Khen thưởng; Tiểu ban Phục vụ. Trong đó, Tiểu ban Nội dung - Nhân sự do bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Tiểu ban;  ông Hồ Thanh Tân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh  làm Phó Tiểu ban và 8 thành viên. Tiểu ban Tuyên tuyền, Thi đua và Khen thưởng do ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  làm Trưởng Tiểu ban; ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Phó Tiểu ban; ông Võ Nguyên Huân, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam làm Phó Tiểu ban và 06 thành viên. Tiểu ban Phục vụ do ông Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh  làm Trưởng Tiểu ban; ông Vũ Nguyễn, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Tiểu ban; ông Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Tiểu ban và 08 thành viên.

Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

LV

Lượt xem:  152

Tin đã đưa