Thành lập Tổ công tác về kiểm tra, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh
Thứ 3, ngày 25/06/2019 | 09:22 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2031 /QĐ-UBND thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  làm Tổ trưởng; ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh – Tổ phó Thường trực; ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN và MT - Tổ phó; ông Trương Bốn - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh - Tổ viên; đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh - Tổ viên; mời đại diện các cơ quan, tổ chức tham gia Tổ công tác: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện theo nội dung yêu cầu tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh; xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nội dung kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Tổ công tác có bộ phận giúp việc do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thúy Hằng

Lượt xem:  352

Tin đã đưa
Xem theo ngày :