Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế
Thứ 3, ngày 25/06/2019 | 10:25 AM (GMT +7)
Nhằm tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, bảo đảm thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, ngày 25/6, UBND tỉnh có công văn số 3600/UBND-KGVX đề nghị Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung.

 Tư vấn người dân tham gia BHXH tự nguyện tại Bưu điện xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 nhằm duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế; trong đó, đặc biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế với toàn bộ thành viên; có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế như: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các thông điệp truyền thông chủ yếu như: Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân để đạt tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.; Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững; Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng./.

Thùy Dung

Lượt xem:  332

Tin đã đưa
Xem theo ngày :