Hợp nhất Quỹ Khuyến học, Quỹ Học bổng Chan Chu, Quỹ Học bổng Đất Quảng
Thứ 3, ngày 09/07/2019 | 09:12 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định hợp nhất Quỹ Khuyến học, Quỹ Học bổng Chan Chu, Quỹ Học bổng Đất Quảng thành Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ Khuyến học, Quỹ Học bổng Chan Chu, Quỹ Học bổng Đất Quảng có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ 2 chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động. Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Thúy Hằng

Lượt xem:  435

Tin đã đưa
Xem theo ngày :