Rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Thứ 5, ngày 11/07/2019 | 04:11 PM (GMT +7)
Thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh lần thứ 11 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Công dân giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành khẩn trương rà soát, đăng ký lại danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (đối với những thủ tục hành chính phổ biến, có số lượng phát sinh hồ sơ lớn) đảm bảo tối thiểu 50% tổng số thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh; Danh mục đăng ký gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh trước ngày 17/7/2019.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo quytrình bốn bước tại Trung tâm trước ngày 20/7/2019 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./.

 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  418

Tin đã đưa
Xem theo ngày :