Triển khai, phổ biến Luật Quy hoạch
Thứ hai, ngày 15/07/2019 | 01:56 PM (GMT +7)
Sáng ngày 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, phổ biến Luật Quy hoạch. Về phía điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh.

Quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn 2050 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam như Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm. Trước đây chỉ có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước mà hiện nay đang xây dựng cho thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch vừa mang tính vật thể, vừa mang tính chiến lược, lần đầu tiên được triển khai lập. Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian trước mắt cũng như hoạch định các chương trình, định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đang rất gần, hơn lúc nào hết, việc triển khai thi hành luật Quy hoạch cần phải khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ và phải xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành và địa phương.

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Quy hoạch có 6 Chương, 59 Điều, quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Luật Quy hoạch có nhiều điểm mới và quan trọng.

Một trong những điểm nổi bật của Luật Quy hoạch 2017 là việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực trong quy hoạch những năm vừa qua.

Quy hoạch không được mang tính “nhiệm kỳ”; quy định này nhằm đảm bảo sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường...

Khi lập quy hoạch cơ quan lập quy hoạch phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy hoạch. Việc lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch; Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu điều tra phỏng vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Điều chỉnh quy hoạch không được làm thay đổi mục tiêu quy hoạch, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Nhà nước...

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các Bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán kinh phí lập quy hoạch; theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59, một số Bộ, ngành, địa phương gặp khó khăn trong thực hiện quy hoạch, nhất là việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH trong thực tiễn; Luật không có quy định về trình tự điều chỉnh cục bộ...

Thúy Hằng

Lượt xem:  152

Tin đã đưa
Xem theo ngày :