Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019
Thứ 3, ngày 16/07/2019 | 02:27 PM (GMT +7)
Sáng nay 16/7, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Về công tác thanh tra hành chính, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành triển khai thực hiện 58/100 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 và 28/28 cuộc thanh tra đột xuất do thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 19,6 tỷ đồng và 160.502m2 đất tại 273 đơn vị, cá nhân trên tổng số 409 đơn vị, cá nhân được thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng và 64.695m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 52 tập thể, 27 cá nhân. Đến nay đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng.  

Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 6 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và 4 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do UBND tỉnh giao; phát hiện sai phạm hơn 16 tỷ đồng và 51.100m2 đất. Điển hình, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 10,5 tỷ đồng qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế từ năm 2013 - 2017 tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã tổ chức thực hiện 288 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.309 cá nhân, tổ chức; phát hiện và xử lý 366 tổ chức, cá nhân với hơn 35,3 tỷ đồng giá trị sai phạm. Đến nay đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng; số tiền còn lại chưa thu hồi chủ yếu của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, nợ ngân sách nhà nước hơn 32 tỷ đồng.

Sáu tháng qua, toàn tỉnh đã tổ chức 98 lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật PCTN cho 7.130 người tham gia. Bên cạnh đó, còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình về các quy định của pháp luật nêu trên; tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng đề tham mưu lãnh đạo cùng cấp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện tốt việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo Bộ chỉ số được Thanh tra Chính phủ ban hành tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/2/2018 và đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác nêu trên cho Thanh tra Chính phủ.

Trong thời gian tới, Toàn ngành tiến hành thanh tra theo kế hoạch còn lại của 6 tháng cuối năm 2019, gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu tổ chức thực hiện đạt 100% số cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. Thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám 1945 cải thiện nhà ở; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Thùy Dung

Lượt xem:  336

Tin đã đưa
Xem theo ngày :