Đề xuất về quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Thứ 5, ngày 18/07/2019 | 09:53 AM (GMT +7)
Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Ảnh minh họa

Đối tượng tuyển chọn gồm: 1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên; 2. Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng 1, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học. Trong trường hợp tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên. 3. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Tiêu chuẩn tuyển chọn: Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, bằng cấp, các công dân ứng tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học… thì tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến hết 40 tuổi.

Sức khoẻ đủ tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau: Chiều cao đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên; thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19- 20/10.

Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học, có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 02 cm đối với từng giới so với quy định trên, có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp.

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ công an phải là người bình tĩnh, nhạy cảm, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

Về phương thức tuyển chọn: Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển (trừ một số trường hợp quy định). Hình thức, nội dung thi tuyển phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.

Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển trong đợt xét tuyển hoặc thi tuyển không bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này ( 1 chỉ tiêu phải đảm bảo có 03 người dự tuyển), Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Cục Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định tổ chức tuyển chọn tập trung thông qua Hội đồng của Bộ.

Về trường hợp ưu tiên trong tuyển chọn, người dự tuyển thuộc một trong các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển: Có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; chuyên môn đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu được duyệt) nhưng có trình độ đào tạo cao hơn…

Trong đó, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển; có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển; tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; là người dân tộc thiểu số: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển hoặc thi tuyển; có tài năng, năng khiếu đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Công an nhân dân trong các ngành, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp một người có nhiều ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Thúy Hằng

Lượt xem:  88

Tin đã đưa