Giải quyết TTHC trực tuyến tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân
Thứ 3, ngày 06/08/2019 | 04:03 PM (GMT +7)
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 511 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (chiếm 40.62% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm). Việc giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại.

Tính từ ngày 01/01/2019 đến 25/6/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 41.009 hồ sơ và giải quyết 38.461 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 37.941 hồ sơ (99%) và trễ hạn 520 hồ sơ (1%). Trong đó hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 5.487 hồ sơ (chiếm 13% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận), các Sở, ngành có số lượng hồ sơ giao dịch trực tuyến nhiều là: Công Thương 1.384, Giao thông vận tải 2.619, Kế hoạch và Đầu tư 668, Tài nguyên và Môi trường 401, VHTT&DL 39, Tư pháp 280, TT&TT 24, Y tế 57. Các cơ quan có tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100% là Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh.

Đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích Số lượng hồ sơ thực hiện các dịch vụ qua bưu chính công ích trong tháng 6 là 1.629 hồ sơ (chiếm 23% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận), các Sở, ngành có phát sinh nhiều là Công an tỉnh (650), Sở Tư pháp (547), Giao thông vận tải (180), KHĐT (65). Lũy kế từ đầu năm đã có 9.876 hồ sơ thực hiện qua các dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 24% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận).

Trung tâm Hành chính công tỉnh đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước tỉnh với tổ chức, cá nhân, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân và khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh Quảng Nam là nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời sẽ tiếp tục triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện ở các địa phương có điều kiện theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy trình 4 bước bao gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ngay tại Trung tâm.  

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể như:

- Đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp, ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới trực tiếp giải quyết TTHC, trong đó cán bộ cử đến  tại Trung tâm phải là người trực tiếp tham gia vào các bước của quy trình giải quyết TTHC, không để họ chỉ làm nhiệm vụ văn thư của Sở ngành tại Trung tâm, như vậy sẽ rất lãng phí về thời gian, con người, không kích thích thái độ, tinh thần làm việc của CCVC biệt phái, dễ dẫn đến thái độ khó chịu khi hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Nghiên cứu lồng ghép các thủ tục có liên quan để giảm thời gian, hồ sơ và chi phí cho tổ chức, cá nhân.

- Bố trí con người đủ năng lực, đủ thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy trình 4 bước. Tăng cường công tác quản lý cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công vụ. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC, kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

- Tiếp tục hoàn thiện các phân hệ phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm HCC; thực hiện liên thông giải quyết TTHC từ cấp xã,  huyện đến cấp tỉnh để rút ngắn thời gian.

- Triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết TTHC tại Trung tâm nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện TTHC.

- Triển khai, thực hiện tốt theo Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải đáp thông tin TTHC cho tổ chức, cá nhân qua Tổng đài Hành chính công 19001021 đặt tại Trung tâm HCC tỉnh. 

Thùy Dung

Lượt xem:  218

Tin đã đưa