Hội An: Tập huấn phần mềm Một cửa xã, phường
Thứ 4, ngày 07/08/2019 | 10:26 AM (GMT +7)
UBND thành phố Hội An vừa tổ chức lớp tập huấn phần mềm hành chính công cho lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các lĩnh vực tư pháp hộ tịch, Lao động thương binh xã hội, địa chính, xây dựng, tổng hợp.

Việc triển khai hệ thống phần mềm hành chính công cho bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ xã, phường là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu quy trình xử lý hồ sơ từ bước tiếp nhận hồ sơ đến bước cuối cùng trả kết quả cho tổ chức, công dân, cán bộ tham gia được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính.

Sau đợt tập huấn này, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cho UBND xã, phường triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm trong việc tiếp nhận hồ sơ, in giấy hẹn trả kết quả trực tiếp cho công dân, đồng thời theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thùy Dung

Lượt xem:  303

Tin đã đưa