Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Thứ 3, ngày 08/10/2019 | 10:06 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2019 và năm 2020.

Công dân giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công.

Mục tiêu quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của Chính quyền tỉnh, mục tiêu chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam năm 2019 đạt từ 67,38 điểm (tăng 1,53 điểm so với năm 2018), phấn đấu đến năm 2020 chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam đạt từ 69 điểm trở lên và luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Trong năm 2019, mục tiêu phấn đấu 10 chỉ số thành phần đều có sự cải thiện so với năm 2018. Năm 2020, phấn đấu đạt: 03/10 chỉ số thành phần nằm trong top 5: Tính minh bạch, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Thiết chế Pháp lý và An ninh trật tự; 04/10 chỉ số thành phần nằm trong top 10: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 02/10 chỉ số thành phần nằm trong top 15: Cạnh tranh bình đẳng và chi phí không chính thức; 01/10 chỉ số thành phần nằm trong top 20: Đào tạo lao động.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, xem nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành và địa phương. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và tham gia phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo giải trình với UBND tỉnh về các chỉ số thành phần của đơn vị phụ trách không đạt theo mục tiêu.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi chỉ số thành phần bị giảm điểm, tụt hạng trong năm 2018 (Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, Cạnh tranh bình đẳng): Khẩn trương nghiên cứu, phân tích từng chỉ tiêu thành phần thuộc các chỉ số thành phần tại Phụ lục và xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn để cải thiện hiệu quả các chỉ số thành phần, đảm bảo đạt mục tiêu của tỉnh năm 2019 và năm 2020.   

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi các chỉ số thành phần tăng điểm, tăng hạng trong năm 2018 (Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động): Tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả, đổi mới và quyết liệt hơn nữa để cải thiện điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần này, quyết tâm đạt mục tiêu của tỉnh năm 2019 và năm 2020.  

Thùy Dung

Lượt xem:  284

Tin đã đưa
Xem theo ngày :