Họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Thứ 4, ngày 09/10/2019 | 10:26 AM (GMT +7)
Sáng ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và bàn giải pháp thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 với mục đích làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai các cấp xã, huyện, tỉnh trong giai đoạn năm 2015 – 2019, đồng thời để đề xuất đánh giá được sự biến động và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã hoàn thành công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai vào ngày 27/8/2019 cho 18 huyện; hoàn thành công tác chuẩn bị tài liệu, bản đồ và các hồ sơ có liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai các cấp xã, huyện, tỉnh; hoàn thành công tác chuẩn bị tờ khai cho 1.481 tổ chức sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai 09 chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT; hoàn thành “Phương án kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Quảng Nam”;…

Theo kế hoạch, cấp xã triển khai kiểm kê đất đai thực hiện từ ngày 16/01/2019 và hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020; cấp huyện thực hiện từ ngày 16/01/2020 và hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020; cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 chuyên đề từ ngày 01/8/2019 và hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cần phải được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, chính xác kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nhất là về sự phù hợp của số liệu và bản đồ với hiện trạng quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hoá toàn bộ kết quả điều tra, khoanh vẽ các lại đất, các loại đối tượng kiểm kê và sử dụng phần mềm kiểm kê để tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu kiểm kê; đồng thời lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp ở dạng số để khai thác sử dụng thuận tiện, lâu dài.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  262

Tin đã đưa
Xem theo ngày :