Dự thảo Nghị quyết về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 09/03/2020 | 04:18 PM (GMT +7)
Dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực) đã được Công an tỉnh chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến góp ý.

Nghị quyết này quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, gồm:

a) Các cơ sở không đáp ứng một trong các yêu cầu quy định tại Điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

b) Các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy tới các công trình xung quanh theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành.

Đối tượng áp dụng gồm: a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có cơ sở thuộc Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của Chính phủ được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực) nhưng không đảm bảo yêu cầu về PCCC theo quy định.

b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của Chính phủ nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC theo quy định.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động PCCC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dự thảo nêu rõ,  cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 phải thực hiện các biện pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC: Bố trí lại mặt bằng, công năng sử dụng; giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khoảng cách an toàn về PCCC; bậc chịu lửa; lối ra thoát nạn; ngăn cháy lan; trang bị phương tiện PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC.

Dự thảo cũng quy định cụ thể việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC…

File đính kèm: Dự thảo Nghị quyết

TH

Lượt xem:  231

Tin đã đưa