Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 08:01 AM (GMT +7)
Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 13/02/2020 về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm, các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1228/UBND-KTN ngày 09/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn; trường hợp có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuyệt đối không để các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát, lây lan diện rộng, đặc biệt không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên người đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  186

Tin đã đưa
Xem theo ngày :