Chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn khối cơ quan hành chính nhà nước
Thứ 5, ngày 26/03/2020 | 02:43 PM (GMT +7)
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1648/UBND-NC ngày 26/3/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn khối cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cho các đối tượng hợp đồng lao động làm cam kết chấm dứt hợp đồng lao động nộp cho cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trước khi tham dự thi tuyển công chức hành chính năm 2020 của tỉnh Quảng Nam và thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động ngay sau khi UBND tỉnh công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.
 

 

TD

Lượt xem:  330

Tin đã đưa
Xem theo ngày :