Lấy ý kiến thẩm định các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Phước Sơn
Thứ hai, ngày 13/04/2020 | 10:02 AM (GMT +7)
Sở Xây dựng vừa có văn bản số 497 /SXD-PQH gửi các Sở, ngành liên quan về việc lấy ý kiến thẩm định các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Phước Sơn.

Theo văn bản số 497 /SXD-PQH, do điều kiện khách quan hiện tại liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng không tổ chức cuộc họp thẩm định nghe báo cáo thông qua các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện này.

Vì vậy, Sở Xây dựng gởi hồ sơ và kính đề nghị các quý cơ quan phối hợp, có văn bản góp ý thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện nêu trên. Nội dung đề nghị góp ý xem tại đây.

Sở Xây dựng đề nghị các quý cơ quan quan tâm, có văn bản thẩm định gởi về Sở Xây dựng trước ngày 28/4/2020.

TH

Lượt xem:  169

Tin đã đưa