Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam
Thứ 5, ngày 28/04/2011 | 04:23 PM (GMT +7)
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam

 

Đơn vị: Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam

26 Trần Phú – TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3859136, 3810266.

 Fax: (0510) 85916

Email:  lienminh@lmhtxqnam.org.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  

 Website: www.lmhtxqnam.org.vn

 

Lãnh đạo gồm:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tài

Điện thoại cơ quan: 0510.3851.123

Di động: 0913.459.331

Email: ngthtai09@yahoo.com.vn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Đỗ Chiến

Điện thoại cơ quan: 0510.3811.462

Di động: 0905.020.505

Email: dohauyen@yahoo.com

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

3. Phó Chủ tịch thường trực: Võ Bảy

Điện thoại cơ quan: 0510.3813.430

Di động: 0914.127.464

Email: baylienminh@yahoo.com.vn

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

4. Phó chủ tịch: Đoàn Văn Lên

Điện thoại cơ quan: 0510.3814.119

Di động: 0935.357.119

Email: doanvanlen.tk@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

 

Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam có các chức năng và nhiệm vụ sau:  

 

* Chức năng

a. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b. Tham gia cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động phát triển Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp hợp tác xã;

c. Tổ chức các hoạt động kinh tế, tư vấn hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của THT, HTX, Liên hiệp HTX, thực hiện các chương trình hỗ trợ, dự án phát triển HTX và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX và dạy nghề cho xã viên, người lao động.

d. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan;

e. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các THT, HTX và Liên hiệp HTX.

2. Tuyên truyền, vận động người lao động, các hộ gia đình, các cơ sở kinh tế cá thể, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển THT, HTX, liên hiệp HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

3. Tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho THT, HTX, Liên hiệp HTX

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác

5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật

6. Đại diện cho HTX và Liên hiệp HTX trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên đối với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

7. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, diễn đàn về các chủ đề kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên các lĩnh vực, giữa các đơn vị trong tỉnh cũng như các tổ chức hữu quan trong và ngoài nước. 

8. Tổ chức các hoạt động sự nghiệp kinh tế để hỗ trợ thành viên về các mặt hoạt động như: tiếp thị, xuất nhập khẩu, khoa học công nghệ, vay vốn, dạy nghề, kiểm toán, bảo hiểm, các chương trình dự án, đề án có liên quan; tư vấn pháp lý, quản trị kinh doanh.

9. Được mời hợp tác, tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ chức và giúp đỡ các đơn vị thành viên mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế, liên doanh, liên kết để cùng có lợi, cùng phát triển; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

10. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của UBND tỉnh.

* CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN MINH

Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam có 3 phòng, ban chức năng

1. Văn phòng:

 

Điện thoại: 0510.3859.136 hoặc 0510.3506.707

Fax: 0510.3859.136

Phó văn phòng phụ trách: Ông Trần Đắc Tuấn

Di động: 0913.430.383

 

2. Phòng Tổng hợp - Thông tin 

Điện thoại: 0510.3810.266

Trưởng phòng: Bà Chu Thị Phú

Di động: 0935.025.456

 

3. Phòng kiểm tra:

Điện thoại: 0510.3506.707

Trưởng phòng: Ông Võ Bảy

Di động: 0914.127.464

4. Trung tâm trực thuộc:

 

1. Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Điện thoại: 0510.3813.300 hoặc 0510.3813.010

Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Ngộ

Di động: 0905.176.178

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà

Di động: 0987.810.686

 

2. Trung tâm dạy nghề và xúc tiến việc làm

Điện thoại: 0510.3830.057

Giám đốc: Ông Âu Quốc Hiệu

Di động: 0905.626.765

Phó giám đốc: Ông Phạm Thành Tuấn

Di động: 0905.058.768

Phó giám đốc: Ông Ngô Văn Toàn

Di động: 0983.565.954

 

 

Ban biên tập CTTDT_QNA

Lượt xem:  5,792

Tin đã đưa