Cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 28/04/2020 | 08:07 AM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 01 /2020/NQ-HDND, ngày 21/4/2010 về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2030.

Lượt xem:  608

Tin đã đưa