Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ 3, ngày 28/04/2020 | 03:21 PM (GMT +7)
Ban Tuyên giao Tỉnh ủy vừa ban hành công văn số 62-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Ban Tuyên giáo yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2020 của đất nước và của tỉnh, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế;

Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta và tình cảm yêu mến, kinh trọng của nhân dân thế giới đối với Bác;

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh;

Kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh; chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân; việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước diễn ra trên địa bàn tỉnh;

Thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trung ương tổ chức…

File đính kèm: Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

TH

Lượt xem:  175

Tin đã đưa