Triển khai hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp
Thứ 5, ngày 30/04/2020 | 06:46 AM (GMT +7)
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp năm 2020.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp. Thông qua đó, khuyến khích thanh niên chọn nghề để học, lựa chọn việc để làm; góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đồng thời, đào tạo, tập huấn về kỹ năng tư vấn, thống kê, thông tin thị trường lao động, cung cấp tài liệu về nghề nghiệp và việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, cộng tác viên. Hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Đưa thông tin khoa học kỹ thuật, công nghệ về nông thôn giúp nâng cao năng suất lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động chính sau:  Tổ chức 05 lớp định hướng nghề nghiệp việc làm cho học sinh khối THPT Tây Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My, Điện Bàn, Duy Xuyên; Tổ chức 01 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp tại huyện Nông Sơn cho thanh niên các huyện Quế Sơn, Nông Sơn; Tổ chức 01 lớp tập huấn về quản lý và điều hành THT, HTX cho thanh niên; Tổ chức tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm và phỏng vấn cho sinh viên; Tổ chức Talk show “Thông tin thị trường lao động”.

Dự kiến các hoạt động diễn ra từ tháng 6-10/2020; đối tượng hướng đến là các thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

TH

Lượt xem:  215

Tin đã đưa