Tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn
Thứ hai, ngày 01/06/2020 | 10:22 AM (GMT +7)
Ngày 25/5, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2779/UBND-KTN về chỉ đạo tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn.

           

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2020 và Công văn số 1972/UBND-KTN ngày 10/4/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 và của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 nhằm đảm bảo nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn.

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo.

P.TH

Lượt xem:  331

Tin đã đưa