Giới thiệu Quyết định số 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/06/2020 | 09:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 3031 /UBND-KGVX, ngày 04 tháng 6 năm 2020 về giới thiệu Quyết định số 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại điểm 1 Phần III Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

File đính kèm: Quyết định số 696/QĐ-TTg ; CV 3031 /UBND-KGVX

Phương Thuận

Lượt xem:  238

Tin đã đưa
Xem theo ngày :