Đẩy mạnh phát triển “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 17/06/2020 | 10:26 AM (GMT +7)
Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025” tại quyết định số 1625 /QĐ-UBND.

Kế hoạch định hướng tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 và Chỉ thị số 05/CTUBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện, đẩy mạnh công tác truyền thông và xây dựng văn hóa khởi nghiệp; tăng 2 tốc các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoàn thành xây dựng đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp tại chỗ; mở rộng tham gia kết nối tại các Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các tỉnh bạn, vùng, quốc gia và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2020, hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau: - Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tổng thể về Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. - Hoàn thành 100% việc ban hành và đi vào hoạt động hiệu quả Kế hoạch Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện và vận động thành lập Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện theo hướng xã hội hóa; thành lập Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện. - Khuyến khích Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 – 2025: -Khuyến khích thành lập Không gian làm việc chung tại các trường Cao đẳng, Đại học trên cơ sở kết hợp với hoạt động nghiên cứu của sinh viên. - Xã hội hóa thành lập Không gian làm việc chung tại các địa phương cấp huyện trên cơ sở kết hợp với tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh… - Hợp tác phát triển Không gian làm việc chung VINA STARTUP hướng đến thành nơi triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo, kết nối khởi nghiệp của tỉnh và vùng. - Phấn đấu hằng năm, phát triển thành công 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo từ các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh. - Hằng năm, tổ chức đào tạo tăng tốc khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp. Hỗ trợ vận động viên đạt thành tích cao sau khi kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực có nhu cầu khởi nghiệp. - Hỗ trợ phát triển mô hình Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng xã hội hóa. - Hỗ trợ thành lập Câu Lạc bộ nữ doanh nhân. - Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp cấp huyện, liên huyện.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tổng thể về hỗ trợ xây dựng, phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và sinh viên Quảng Nam tại các Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng; Tổ chức hướng dẫn và phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo từ kết quả các Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Trung học và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ/ Hội đồng chuyên gia khởi nghiệp tại chỗ phục vụ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Tổ chức các Hội thảo/ Diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu từng lĩnh vực, tập trung các lĩnh vực tỉnh ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp, phấn đấu mỗi năm tổ chức 5 diễn đàn; đồng thời, kêu gọi xã hội hóa tổ chức các diễn đàn, hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho các vận động viên có thành tích cao sau khi kết thúc thi đấu chuyên nghiệp, các cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực có nhu cầu khởi nghiệp; Chương trình tăng tốc dự án khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh (bao gồm: Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân, học sinh, sinh viên), Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo liên huyện trên cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân cấp huyện nhằm giới thiệu, phổ biến kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho cán bộ, các tổ chức, cá nhân tham gia khởi nghiệp; tuyển chọn và vinh danh các dự án khởi nghiệp cấp huyện để tham gia cấp tỉnh; trưng bày, kết nối các dự án khởi nghiệp trên địa bàn huyện, liên huyện...; Tổ chức kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại các Hội chợ Thương mại, triễn lãm, trưng bày,….do các ngành, các địa phương tổ chức hoặc tham gia trong và ngoài nước…

File đính kèm: Quyết định số 1625 /QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  334

Tin đã đưa
Xem theo ngày :