Lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Thứ hai, ngày 22/06/2020 | 02:56 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 3308 /UBND-KTN thống nhất lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đến trước tháng 9/2020 (thay cho trước tháng 6/2020 tại Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh).

Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 hoàn thành mục tiêu đảm bảo tiến độ đề ra.

File đính kèm: Công văn số 3308 /UBND-KTN.

Thúy Hằng

Lượt xem:  211

Tin đã đưa
Xem theo ngày :