Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Quảng Nam
Thứ 6, ngày 06/05/2011 | 09:27 AM (GMT +7)
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Quảng Nam

1. Địa chỉ liên lạc:

          Tên cơ quan:        LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ:                 Số 10, Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

Số điện thoại:       0510. 3 852 510

Fax:                      0510. 3 812 395

 

2. Lãnh đạo:

- Đặng Văn Chương       : Chủ tịch

Điện thoại cơ quan                  : 0510. 3 852 509          DĐ: 0914 059 361

- Nguyễn Anh Tuấn       : Phó chủ tịch Thường trực

Điện thoại cơ quan                  : 0510. 3 812 527          DĐ: 0914 127 430

- Nguyễn Văn Anh                  : Phó chủ tịch

Điện thoại cơ quan                  : 0510. 3 831 345          DĐ: 0982 786 579

- Phan Minh Á               : Phó chủ tịch

Điện thoại cơ quan                  : 0510. 3 852 507          DĐ: 0903 566 177

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chức năng, nhiệm vụ:        

- Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

          b) Quyền hạn:

          Quyền tham gia:

          - Quyền tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động;

- Quyền tham dự hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức hữu quan khi bàn về những vấn đề liên quan trực tiếp đền quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động;

- Quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước về những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách với người lao động;

- Quyền tham gia với cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động.

- Giúp đỡ công đoàn cơ sở thực hiện việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể;

- Tham gia với cơ quan nhà nước và đại diện người sử dụng lao động bàn bạc, giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động;

Quyền chung, quyền độc lập:

- Quyền phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong từng ngành, địa phương và đơn vị;

- Quyền phối hợp tổ chức nâng cao đời sống của người lao động, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi;

- Quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động;

- Quyền thành lập công đoàn cơ sở, chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp;

- Quyền thành lập các tổ chức dịch vụ việc làm, dạy nghề, tương tế, tư vấn pháp luật và các cơ sở phúc lợi chung cho người lao động;

- Quyền thỏa thuận với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với Chủ tịch công đoàn cấp dưới;

- Quyền tham gia Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh (cấp huyện);

- Quyền gửi văn bản đến Tòa án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hơp pháp;

- Quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động.

4. Các Phòng, Ban trực thuộc:

- Văn phòng                                                        Điện thoại:  3 852 510

- Ban Tổ chức                                                     Điện thoại:  3 811 317

- Ủy ban Kiểm tra                                                Điện thoại:  3 852 506

- Ban Tuyên giáo - Nữ công                                 Điện thoại:  3 812 528

- Ban Chính sách - Pháp luật                               Điện thoại:  3 852 502

- Ban Tài chính                                                   Điện thoại:  3 812 529

- Nhà khách Công đoàn                                       Điện thoại:  3 812 718

5. Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Giới thiệu Việc làm và dạy nghề       Điện thoại:  3 812 447

- Khách sạn Du lịch Công đoàn Hội An               Điện thoại:  3 862 370

Ban biên tập CTTDT_QNA

Lượt xem:  11,713

Tin đã đưa