Triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó thiên tai

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 16/09/2020 | 03:07 PM (GMT +7)
Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, nhất là tình huống mưa lũ lớn kéo dài, bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất; ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành công văn số 5363/UBND-KTN yêu cầu Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.

Theo đó, các Sở, Ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả: Kế hoạch số 318-KH/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 318-KH/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh; Công văn số 4746/UBND-KTN ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, báo cáo kết quả công tác chuẩn bị ứng phó mùa thiên tai năm 2020; Công văn số 2425/UBND-KTN ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Công văn số 4042/UBND-KTN ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020; Công văn số 4362/UBND-KTN ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện thị xã, thành phố: Trên cơ sở Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro năm 2020 đã ban hành, rà soát các kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm, nhất là mưa lũ lớn dài ngày, bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó; đối với các địa phương chưa thực hiện rà soát, phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro cấp huyện năm 2020 tập trung chỉ đạo thực hiện để chủ động ứng phó; Các địa phương miền núi tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư; sẵn sàng phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn khi có thiên tai. Đối với các địa phương có công trình hồ chứa thủy lợi tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung được giao tại Công văn số 4042/UBND-KTN ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020; tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn.

Sở Công Thương chỉ đạo rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp bách nhằm chủ động ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, xử lý các công trình hồ đập thủy lợi, đê điều xung yếu có nguy cơ không đảm bảo an toàn chống lũ.

Đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức quan trắc, đo đạc, theo dõi chặt chẽ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thiên tai phục vụ công tác chỉ huy ứng phó; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo sớm, dài hạn, đảm bảo thông tin kịp thời, tin cậy, liên tục.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương./.

Thùy Dung

Lượt xem:  148

Tin đã đưa
Xem theo ngày :