Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Quảng Nam
Thứ 5, ngày 12/05/2011 | 02:49 PM (GMT +7)
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Quảng Nam

 

1/ Tên cơ quan và địa chỉ liên lạc :

 

           - Ngày thành lập: 1-1-1997

 

           - Địa chỉ: 24 Trần Phú -  thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

 

           - Điện thoại: 0510.3859587 - Fax: 0510.3859587

 

         -  Email: Hoichuthapdo_qnam@viettel.vn

2/ Lãnh đạo và các phòng, ban :

           * Lãnh đạo :            

            -  Chủ tịch: Trương Văn Mười – ĐT: 0510.3810681 – 0905137925

                 Email : Mươictdqn@gmail.com

            -  Phó Chủ tịch: Phạm Bằng  – ĐT: 0510.3810682 – 0974985439

 

                  Email : bangctd@gmail.com

            - Ủy viên thường vụ : Võ Thị Ngọc Diệp – ĐT : 0121.655.5414

 

           * Các phòng ban :

            + Văn phòng :    

             - Chánh văn phòng : Phan Công Ry- ĐT : 0510.3859587 – 0945.843.666

                   Email: phancongry@gmail.com,

 

      -  Phó Chánh văn phòng : Kiều Thị Long Thúy - ĐT: 0510.3859587 – 0121.668.8369

                   Email : kieulongthuy@gmail.com,

 

             - Kế toán : Phạm Thị Kim Anh – ĐT : 0510.3859587  - 0986100991

 

                   Email: meosalem2001@yahoo.com,

 

            - Văn thư : Huỳnh Thị Minh Quyên - 

                ĐT : 0510.3859587  - 0168. 371.3744

                  Email : quyenctd@gmail.com

 

            - Lái xe : Nguyễn Văn Dũng – ĐT : 0905 955197

       + Ban chăm sóc sức khỏe :  

 

      -  Phó Ban chăm sóc sức khỏe : Huỳnh Thị Thanh Bình

         ĐT: 0510 3852.385 -012.245.01766

                  Email : binhctdqna@gmail.com,

            + Ban tuyên huấn, tuyên truyền – TTN :

            - Chuyên viên Ban tuyên truyền – TTN :  Phạm Thị Ánh Nguyệt

                ĐT : 0510 3810.904 – 0934936691

 

                 Email : anhnguyet ctdqn@gmail.com

       + Ban công tác xã hội :

 

       - Cán bộ Ban CTXH : Lý Hoàng Anh- ĐT: 0510 3852.385 – 0883316775

           Email :lyhoanganh1974@gmail.com

3 Các nhiệm vụ hoạt động: hoạt động theo Luật hoạt động Chữ thập đỏ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008 gồm 7 lĩnh vực hoạt động như sau :

            + Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.

            + Chăm sóc sức khoẻ .

            + Sơ cấp cứu ban đầu.

            + Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

            + Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.

            + Tuyên truyền các giá trị nhân đạo.

            + Phòng ngừa úng phó thảm họa.

              * Một số mô hình hoạt động có hiệu quả:

+ Hũ gạo tình thương, đồng tiền nhân đạo.

+ Bát cháo tình thương

+ Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo.

+ Xây dựng nhà tình thương Chữ thập đỏ.

+ Hiến máu tình nguyện.

4/ Các đơn vị trực thuộc

            Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 18 huyện, thành phố :

1/ Mai Văn Ca – Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hiệp Đức

          ĐT : 05103883410

2/ Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch Hội CTĐ huyện Thăng Bình

          ĐT : 0510 3874583.

3/ Cao Tiến Lưu – Chủ tịch Hội  CTĐ huyện Phước Sơn

                 ĐT : 0510 3881645

4/ Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Tiên Phước

                 ĐT : 0510 3884363.

5/ Phạm Phú Phương - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Điện Bàn

           ĐT : 0510 3867346.

     6/ Hồ Văn Chính - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Bắc Trà My

                 ĐT : 0510 3882062.

7/ Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Núi Thành

 

                          ĐT : 0510 3871530

8/ Lê Minh Quân - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Nông Sơn 

           ĐT : 0510 3656960.

9/ Hồ Hay - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Đại Lộc

                 ĐT : 0510 3865288.

    10/ Nguyễn Tấn Lựu - Chủ tịch Hội CTĐ  thành phố Tam Kỳ

                 ĐT : 0510 3851597.

     11/ Bùi Lê - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quế Sơn

                 ĐT : 0510 3885504.

12/ Phạm Chí Tình - Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Hội An

                 ĐT : 0510 3861345.

13/ Lê Văn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Phú Ninh

          ĐT : 0510 3890668.

14/ Lê Văn Hai - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Đông Giang

                 ĐT : 0510 3898281.

15/ Phạm Tấn Ba - Chủ tịch Hội CTĐ huyện  Duy Xuyên

 

                 ĐT : 0510 3877725.

        16/ Nguyễn Văn Điền – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện  Nam Trà My                              

                 ĐT : 05103880069

        17/ Hội Chữ thập đỏ huyện Tây Giang

                       ĐT :  05103796046

       18/ Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Giang

          ĐT :  05103792363
-  Tổng số chi hội :1303
-  Tổng số hội cơ sở : 483
-  Tổng số cán bộ hội viên : 75.874
-  Tổng số Thanh thiếu niên :57.357
-  Tổng số Tình nguyện viên : 3.592
-   Số chi hội cơ sở ; 85%

 

 

-  Hội cơ sở trường học ; 70%

 


Ban biên tập CTTDT_QNA

Lượt xem:  5,520

Tin đã đưa