Triển khai dự án Thu gom và xử lý nước thải CCN Trường Xuân và lò giết mổ gia súc phường Trường Xuân
Thứ 3, ngày 17/11/2009 | 12:24 AM (GMT +7)

 

Ngày 04/11/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp để chuẩn bị triển khai dự án Thu gom và xử lý nước thải Cụm công nghiệp Trường Xuân và lò giết mổ gia súc phường Trường Xuân( thành phố Tam Kỳ), là một trong 3 dự án trình diễn do Đan Mạch tài trợ thông qua Hợp phần PCDA triển khai tại Quảng Nam.
Thành phần tham gia buổi họp: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần PCDA tỉnh Quảng Nam, đại diện UBND thành phố Tam Kỳ, UBND phường Trường Xuân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Trường Xuân. Buổi họp đã đi đến thống nhất cần điều chỉnh dự án theo hướng đầu tư phần còn lại của hệ thống thu gom nước thải từ cuối tuyến cống thoát nước của Cụm công nghiệp đến nhà máy xử lý nước thải và đầu tư hoàn chỉnh nhà máy xử lý nước thải với công suất 200m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945:2005 (loại B) trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 300.000 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng) chưa bao gồm phần đối ứng của UBND thành phố Tam Kỳ thông qua chi phí sử dụng đất. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho thành phố Tam Kỳ quản lý và khai thác. Kết thúc buổi họp, ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần PCDA tỉnh Quảng Nam nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt, cố gắng khởi công dự án trong năm 2009, đáp ứng yêu cầu của Hợp phần PCDA và nhà tài trợ.

 

Lượt xem:  1,067

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.