Tình hình KTXH tháng 10, 10 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2011 của UBND tỉnh
Thứ 3, ngày 17/07/2012 | 04:15 PM (GMT +7)
Tình hình KTXH tháng 10, 10 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2011 của UBND tỉnh

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

             Trong tháng 10/2011, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2011 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2012 và chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 và trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Chỉ đạo các ngành và địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến của mưa lũ, triển khai kịp thời các phương án phòng tránh và khắc phục nhanh thiệt hại; di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, nhất là chỉ đạo khẩn cấp việc di dời các hộ dân thôn 6 xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My ra khỏi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 khi mực nước dâng cao.

Chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2011, chuẩn bị tốt kế hoạch và các điều kiện về giống, vật tư nông nghiệp, tu sửa kênh mương nội đồng… để triển khai sản xuất vụ Đông-Xuân 2011-2012; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 24/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thông qua Kế hoạch thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020; tổng kết đánh giá Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2011, chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2012.

 Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, củng cố lại lực lượng kiểm lâm và Ban quản lý rừng tại các địa phương, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2011 trong mùa mưa; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tai xanh trên đàn lợn.  

UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện  công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch ven biển Điện Bàn-Hội An, Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, vùng Đông Duy Xuyên-Thăng Bình và Tam Kỳ, Khu kinh tế mở Chu Lai…; chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm quy hoạch, xây dựng nhà trái phép. Nghe và có ý kiến chỉ đạo các ngành, địa phương, các Ban Quản lý đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011, xử lý thanh toán tạm ứng vốn đầu tư qua các năm.  

Chỉ đạo các địa phương rà soát kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trực tiếp làm việc với một số địa phương đến nay chưa hoàn thành nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ, hội, đoàn thể tổ chức tốt cuộc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, động viên các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh…góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh; chỉ đạo tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch. 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh (1997-2012). Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2011; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai đầu tư xây dựng các trường THPT mới thành lập để đảm bảo cho việc dạy và học năm học đến.  

UBND tỉnh đã làm việc với các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình, Hiệp Đức, Tây Giang, Tiên Phước về tình hình kinh tế xã hội năm 2011, những định hướng kế hoạch năm 2012, chỉ đạo xử lý những khó khăn để giúp các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

           Để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ công tác tháng 10/2011, UBND tỉnh đã ban hành hơn 1.050 văn bản các loại; đã tiếp nhận và xử lý kịp thời  trên 1.700  văn bản của Trung ương, các ngành và địa phương. 

 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 10, 10 THÁNG NĂM 2011

            1. Về thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế

                a) Về sản xuất công nghiệp:

               Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2011 giảm 4,7% so tháng trước và tăng 38% so cùng kỳ năm 2010; tính chung 10 tháng năm 2011, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22,7% so cùng kỳ.

               Theo giá cố định 1994, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tháng 10/2011 đạt trên 1.140 tỷ đồng giảm 6,7% so với tháng trước, nhưng so tháng cùng kỳ năm 2010 tăng 30%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn đạt 10.215 tỷ đồng, tăng 22,1% so cùng kỳ.  

               Theo giá thực tế, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2011 ước đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 33% so với tháng cùng kỳ, tính chung 10 tháng đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. 

               Các địa phương có GTSX CN 10 tháng chiếm tỷ trọng lớn và tăng cao so với cùng kỳ như: Núi Thành(+18,5%), Thăng Bình (+17,1%), Điện Bàn (+3,4%); Đại Lộc(+11,8%); Tam Kỳ (+28,8%), Quế Sơn(+29,9%), Duy Xuyên (+16,7%)… Một số sản phẩm CN chủ yếu 10 tháng đầu năm 2011 đạt giá trị tăng khá: quần áo may sẵn (16%),  bia chai (26,8%); thép cán gấp gần 2,5 lần, ô tô lắp ráp (8%)...

b) Dịch vụ, du lịch, vận tải và xuất nhập khẩu

Sức mua tiêu dùng trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trong tháng 10/2011 đạt 1.838 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 41,5% so với cùng kỳ 2010. Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 16.373 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

Do điều kiện thời tiết trên địa bàn không thuận lợi, tổng lượng khách tham quan và lưu trú trên địa bàn giảm so với tháng trước (giảm 9,2%). Qua 10 tháng, tổng khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 2,03 triệu lượt khách, tăng gần 1% so với cùng kỳ, đạt 82%KH, trong đó lượng khách lưu trú 664 ngàn lượt khách, tăng gần 10% so với cùng kỳ, đạt 86%KH; doanh thu các hoạt động nhà hàng khách sạn đạt 3.163 tỷ đồng tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển 10 tháng đạt 5,9 triệu tấn và 445 triệu tấn. km, tăng 13% về tấn và 16% về tấn.km so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách vận chuyển đạt 8,8 triệu lượt và 607,3 triệu hk.km, so cùng kỳ tăng 12,4% về lượt hành khách và 13,3% về hk.km. Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 824,5 ngàn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hoạt động vận tải đạt 791 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu hàng hóa tăng 23,4%, doanh thu hành khách tăng 21% và doanh thu qua cảng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Tổng kim ngạch ngoại thương trên địa bàn trong tháng 10 thực hiện đạt 70,7 triệu USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 29,7 triệu USD tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong 10 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 272,2 triệu USD tăng hơn 29,8% so với  cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn trong 10 tháng  đạt 504,6 triệu USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Giá tiêu dùng trên địa bàn trong tháng 10 tiếp tục tăng nhẹ so với tháng trước với các nhóm hàng chủ yếu là lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng: tăng 0,29% so với tháng trước, so với 12/2010 tăng 14,91% và tăng 17,97% so với tháng 10 năm 2010, tính bình quân 10 tháng 2011 so với cùng kỳ năm 2010 tăng 15,53%

c) Về sản xuất nông nghiệp. Đã kết thúc sản xuất nông nghiệp năm 2011; diện tích gieo trồng và sản lượng cây trồng khác vụ mùa 2011 tăng khá so với cùng vụ năm trước. Vụ Hè thu, năng suất lúa bình quân đạt khá 48,1tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha so với cùng vụ năm trước (riêng lúa nước năng suất lúa bình quân đạt 53,5 tạ/ha, tăng 2,3 tạ/ha  so với cùng vụ năm 2010). Sản lượng lúa đạt 215.310 tấn, tăng 8,4% (+16.616 tấn) so với cùng vụ năm trước. Ước tính sản lượng lương thực cả năm 2011 đạt 472.836 tấn, tăng 0,9% (+4.427 tấn) so với năm 2010, trong đó: thóc đạt 417.224 tấn, tăng 1,1% (+4.489 tấn). Các loại cây trồng khác đạt sản lượng tăng khá như: đậu các loại đạt 6.238 tấn, tăng 14,3%  so với cùng vụ năm trước; rau các loại đạt 90.340 tấn, tăng 14,5%; …

Ngành chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn khi Dịch tai xanh ở lợn bùng phát trên địa bàn. Tính đến giữa tháng 10/2011, dịch bệnh đã xuất hiện 06 xã, thị trấn thuộc 03 huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An với tổng số lợn bị bệnh là 879 con, số lợn buộc phải tiêu hủy là 612 con. Hiện nay, ngành thú y và các địa phương đã triển khai các biện pháp để tiến hành ngăn chặn lây lan của dịch bệnh, giải vây dịch, đồng thời triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 2 và đã thực hiện tiêm được 328,4 ngàn liều vắc xin.

Đến cuối tháng 10/2011, diện tích trồng rừng thực hiện được trên 65% kế hoạch. Sản lượng khai thác gỗ 10 tháng đạt 190.000 m3, tăng  12% (20.000m3) so với cùng kỳ năm 2010. Trong 10 tháng trên địa bàn cũng đã xảy ra 8 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị cháy là 42ha.

Sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng thực hiện trên 56.400 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2010. Sản lượng tôm nuôi vụ II ước thực hiện 6.380 tấn. Dự tính sản lượng tôm nuôi cả năm trên 8.500 tấn, năng suất bình quân trên 45,7 tạ/ha, giảm 1,5tạ/ha so với năm 2010. 

2. Tài chính - đầu tư

Thu ngân sách thực hiện vượt dự toán, từng bước đảm bảo một phần tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi và các khoản chi phát sinh theo dự toán năm. Tính đến cuối tháng 10/2010, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt 5.106 tỷ đồng, bằng 118% KH, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa 3.252 tỷ đồng, đạt 119%KH, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu 1.691tỷ đồng, bằng 156,6% KH, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.  

Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 10.547 tỷ đồng bằng 164% KH, gấp 1,52 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa 3.244 tỷ đồng, đạt 111,3%KH.

            Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 6.363,5 tỷ đồng, bằng 99% dự toán năm, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó: chi đầu tư phát triển 2.846 tỷ đồng, (bao gồm chi chuyển nguồn năm 2010) bằng 163% kế hoạch, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 3.461 tỷ đồng, bằng 84,3%KH, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các ngân hàng trên địa bàn (tính đến 28/10/2011) hơn 11.124 tỷ đồng, tăng trên 21,8% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt 18.268 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm.

Khối lượng thực hiện đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý trong mười tháng ước đạt 2.364 tỷ đồng, tăng 76% so cùng kỳ. Trong đó, Tỉnh quản lý thực hiện 1.193 tỷ đồng tăng 171% so cùng kỳ; Huyện quản lý 983 tỷ đồng tăng 31,3%; Xã quản lý thực hiện 188 tỷ đồng tăng 23,8%. Khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp như Đường Nam Quảng Nam; Kiên cố kênh hệ thống tưới Nam hồ chứa nước Phú Ninh; Cầu tạm Bình Dương; các tiểu dự án Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cầu Tứ Câu, Đường Bình Quý - Tiên Sơn...

Trong 10 tháng đầu năm đã thực hiện cấp giấy phép đăng ký đầu tư cho 08 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 156 triệu USD, đồng thời thực hiện thu hồi 03 dự án do không thực hiện đúng các cam kết.

3. Văn hóa xã hội

Trong tháng 10/2011, các ngành và địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011-2016; đăng cai tổ chức thành công giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc.

           Ngành Giáo dục đào tạo ổn định tốt nề nếp dạy học, duy trì sỹ số học sinh ở các cấp, bậc học. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn hoàn thành việc tuyển sinh và tổ chức khai giảng năm học mới 2011-2012.

          Về Y tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh; bệnh tay chân miệng ở trẻ em xuất hiện trên địa bàn tỉnh, đã có 529 trường hợp bị nhiễm virus, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

 Tiếp tục triển khai các đề án về xây dựng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp mộ nghĩa trang liệt sỹ 2011-2015; đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; dạy nghề cho lao động nông thôn... tại các địa phương

Tình hình thiên tai: từ đầu năm đến nay trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 03 vụ thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, cụ thể: làm chết 05 người bị thương 04 người và 64 nhà bị sập, tốc mái, 841 nhà bị ngập sâu trong nước, 01 cầu bê tông bị sập, 53 trụ điện bị ngã đỗ, cuốn trôi 02 công trình nước sinh hoạt, 380 ha rau màu bị ngập úng hư hại, nhiều tuyến đường giao thông, kênh thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

4. Công tác nội chính, quốc phòng và an ninh

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được đảm bảo. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2011. Triển khai tuyển chọn để đào tạo bồi dưỡng trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch xã theo kế hoạch, đề án đã ban hành.

Công tác tiếp công dân tại các đơn vị, địa phương được duy trì thường xuyên; Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 10 đã tiếp 52 lượt người/ 30 vụ việc. Tại Thanh tra tỉnh tiếp 08 lượt người/08 vụ khiếu nại. Qua tiếp dân đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và đơn đã được xử lý theo quy định của pháp luật. Tháng 10/2010, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 56 đơn khiếu nại (chủ yếu là ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng) đã kịp thời chỉ đạo xử lý đúng thẩm quyền.  

Về an toàn giao thông: Tình hình tai nạn giao thông đường bộ từng bước được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí, trong tháng 10/2011 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ, làm chết 12 người, bị thương 22 người, làm hư hỏng 4 ô tô, 18 mô tô thiệt hại khoảng 27 triệu đồng. So với tháng trước tai nạn giao thông giảm 16 vụ (47%), giảm 17 người chết (58,6%), giảm 8 người bị thương (26,6%). So với cùng kỳ năm 2010, giảm 17 vụ (48,5), giảm 15 người chết (55,5%), giảm 7 người bị thương (24%). Trong tháng, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa không xảy ra.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  2 THÁNG CUỐI NĂM 2011

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương trong 2 tháng cuối năm 2011 tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, ra sức thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011. 

2. Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2011, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2012, trước mắt là vụ sản xuất Đông-Xuân 2011-2012 đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, triển khai áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh tai xanh trên đàn lợn không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xử lý rác thải, chất thải rắn  đảm bảo vệ sinh môi trường ở nông thôn, khu vực đông dân cư.

Chủ động các phương án ứng phó kịp thời với bão lũ; tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập, đê, kè, kênh mương thủy lợi; thực hiện tốt công tác di dời dân vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao; đảm bảo dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong điều kiện bị chia cắt khi bão, lũ xảy ra.  

3. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội miền núi, các xã bãi ngang ven biển, vùng đặc biệt khó khăn, vùng được hưởng các chính sách như các tỉnh Tây nguyên…để có giải pháp tốt hơn trong công tác quản lý điều hành, thực hiện có hiệu quả trong năm 2012. 

4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn. Tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, đảm bảo an toàn các công trình, hạng mục công trình trong mùa mưa bão; thực hiện nghiêm việc chuyển nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2011, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu; thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định; hoàn trả vốn tạm ứng từ ngân sách, vốn vay tồn ngân kho bạc, Quỹ phát triển đất đã đến kỳ hạn.

 

5. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong các trường học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2011-2012. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh thường tái phát vào mùa Đông. Thực hiện tốt công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 trên địa bàn tỉnh; chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về chính sách đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam-dioxin; chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng xã hội. 

            6. Hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII trước ngày 15/11/2011; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc, chế độ họp, chương trình công tác năm 2011, xây dựng chương trình công tác năm 2012; giao kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 cho các đơn vị, địa phương sau khi HĐND tỉnh thông qua và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2012.     

 

7. Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh; tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ,  công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm Luật phòng, chống tham nhũng và sơ kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Chuẩn bị tốt việc tổ chức thi tuyển công chức theo kế hoạch.

Đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan, đơn vị. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý các hoạt động khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng; đảm bảo trật tự an toàn toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. 

Trên đây là báo cáo chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2011 của UBND tỉnh, các ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

Lượt xem:  1,203